I./ Thu thập thông tin:

Thông tin khách hàng trên website namphuoc.net như: Số điện thoại, email, tên người dùng,… Đây là những thông tin mà Nguyễn Nam Phước cần người dùng cung cấp khi truy cập website namphuoc.net nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Khi khách hàng truy cập vào website namphuoc.net thì Nguyễn Nam Phước sẽ thu thập những thông tin như số lần truy cập website, số trang truy cập, links truy cập,…

II./ Mục đích thu thập thông tin

Những thông tin mà khách hàng để lại được Nguyễn Nam Phước sử dụng để:

  • Tư vấn và cung cấp các dịch vụ về bất động sản
  • Gửi thông tin, kiến thức liên quan đến bất động sản qua email khách hàng
  • Liên lạc và giải quyết những thắc mắc trong trường hợp đặc biệt

III./ Lưu trữ thông tin khách hàng

Thông tin của khách hàng sẽ được Nguyễn Nam Phước lưu trữ trong suốt quá trình website hoạt động hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ từ người dùng

IV./ Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

  • Nguyễn Nam Phước cam kết không sử dụng những thông tin của người truy cập để lại trên website namphuoc.net vào những việc không liên quan gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.
  • Cung cấp, chuyển giao cho bên thứ 3 nếu không có được sự đồng ý từ người dùng
  • Không sử dụng thông tin của khách hàng vào những việc trái quy định pháp luật Việt Nam
  • Bảo mật tuyệt đối thông tin của người dùng theo chính sách bảo mật